O venkovní reklamě

Venkovní reklama, resp. out of home reklama (OOH), je jedním z pěti tradičních komunikačních kanálů, prostřednictvím nichž lze oslovit spotřebitele. Její zásadní výhodou je dlouhodobé a pravidelné působení – reklamu v OOH nelze na rozdíl od televize či rádia vypnout či přeladit. Prostřednictvím ní lze oslovit jinak těžko dosažitelné skupiny (mladí, podnikatelé apod.) a je možné ji využít pouze v některých místech či regionech. Předností OOH je také široké spektrum nosičů, které lze v komunikačním mixu využít, a to jak pro klasické produktové kampaně, tak pro ty imageové.

Segment OOH reklamy, tedy reklamy realizované mimo domov spotřebitelů, lze dále členit na outdoorovou (venkovní) a indoorovou (vnitřní) komunikaci.

Outdoor je jednou z tradičních forem komerční komunikace, prostřednictvím níž působí reklama na spotřebitele v okamžiku jejich pohybu ve venkovním prostředí. Pro oslovení spotřebitelů lze využít nepřeberné množství formátů, od standardních médií (tj. billboardy, bigboardy, backlighty, scroll panely, CLV, neony, telefonní budky, novinové stánky apod.), přes velkoplošná média (megaboardy, plachty, LED obrazovky aj.) až po ta speciálně umístěná (tj. formáty výše uvedené, které jsou umístěné na benzínkách, u škol, supermarketů, v zimních centrech, letních střediscích, na letišti apod.).

Do outdooru se rovněž řadí tzv. mobilní reklama, tedy veškerá komunikace realizovaná v/na dopravních prostředcích, tj. v metru a jeho prostorách, tramvajích, autobusech, vlacích a na vlakových nádražích. I tato komunikace nabízí nepřeberné množství formátů od těch klasických (billboardy, CLV apod.) umístěných v prostorách souvisejících s přepravou osob, přes celopolep dopravního prostředku, až po různé rámečky a reklamní madla umístěná uvnitř vozů.

Indoor je netradičním mediatypem, prostřednictvím něhož působí reklama na spotřebitele uvnitř budov (obchodní a zábavní centra, maloobchodní řetězce (pro komunikaci uvnitř těchto řetězců se využívá samostatné označení - in-store), sportovní, kulturní, restaurační a zdravotnická zařízení aj.). V indooru lze k prezentaci využít jak formáty běžně užívané ve venkovní reklamě (CLV, plakáty), tak formáty speciální (podlahová grafika, nákupní vozíky, eskalátory, posilovací stroje, LED obrazovky, apod.) Výhodou této formy komunikace je přesné zacílení, a to zpravidla v místech, kde lidé rádi tráví svůj volný čas, možnost lokálního působení a odlišení se díky široké škále formátů. Speciální formou indoorové reklamy je komunikace v kinech.